Việt Nam nỗ lực gỡ “thẻ vàng” khai thác hải sản

Bộ NNPTNT khuyến nghị các địa phương thực hiện nghiêm các khuyến nghị của EC về khai thác IUU, đặc biệt là lắp đặt thiết bị hành trình và tuân thủ quy định về vùng biển khai thác. Nguồn: Tổng cục Thuỷ sản
Bộ NNPTNT khuyến nghị các địa phương thực hiện nghiêm các khuyến nghị của EC về khai thác IUU, đặc biệt là lắp đặt thiết bị hành trình và tuân thủ quy định về vùng biển khai thác. Nguồn: Tổng cục Thuỷ sản
Bộ NNPTNT khuyến nghị các địa phương thực hiện nghiêm các khuyến nghị của EC về khai thác IUU, đặc biệt là lắp đặt thiết bị hành trình và tuân thủ quy định về vùng biển khai thác. Nguồn: Tổng cục Thuỷ sản
Lên top