Việt Nam nhận bàn giao vaccine COVID-19 do Ba Lan viện trợ

Đại sứ Nguyễn Hùng cùng cán bộ sứ quán nhận bàn giao lô vaccine do Ba Lan viện trợ. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
Đại sứ Nguyễn Hùng cùng cán bộ sứ quán nhận bàn giao lô vaccine do Ba Lan viện trợ. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
Đại sứ Nguyễn Hùng cùng cán bộ sứ quán nhận bàn giao lô vaccine do Ba Lan viện trợ. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
Lên top