Việt Nam - New Zealand thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì hội đàm cấp cao thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì hội đàm cấp cao thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì hội đàm cấp cao thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top