Việt Nam-New Zealand hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao - Thương mại Ben Kinh. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao - Thương mại Ben Kinh. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao - Thương mại Ben Kinh. Ảnh: BNG
Lên top