Việt Nam nêu sáng kiến nhằm xây dựng một “ASEAN phẳng”

Các diễn giả tại phiên thảo luận về “Tầm nhìn mới của khu vực Mekong”. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Các diễn giả tại phiên thảo luận về “Tầm nhìn mới của khu vực Mekong”. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Các diễn giả tại phiên thảo luận về “Tầm nhìn mới của khu vực Mekong”. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top