Việt Nam nêu quan ngại về hành vi xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông

Việt Nam tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 về Đại dương và Luật biển. Ảnh: BNG
Việt Nam tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 về Đại dương và Luật biển. Ảnh: BNG
Việt Nam tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 về Đại dương và Luật biển. Ảnh: BNG
Lên top