Việt Nam nêu quan ngại về diễn biến phức tạp trên thực địa ở Biển Đông

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến chiều 9.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến chiều 9.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến chiều 9.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top