Việt Nam nêu 4 đề xuất lớn thúc đẩy tiến bộ của phụ nữ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top