Việt Nam nêu 3 khuyến nghị tại cơ chế hợp tác, phát triển lớn nhất toàn cầu

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự hội nghị UNCTAD 15, hội nghị quan trọng của cơ chế hợp tác và phát triển lớn nhất toàn cầu. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự hội nghị UNCTAD 15, hội nghị quan trọng của cơ chế hợp tác và phát triển lớn nhất toàn cầu. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự hội nghị UNCTAD 15, hội nghị quan trọng của cơ chế hợp tác và phát triển lớn nhất toàn cầu. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top