Việt Nam - Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng năm 2019

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Mỹ năm 2019 được tổ chức tại trụ trở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: TTXVN
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Mỹ năm 2019 được tổ chức tại trụ trở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: TTXVN
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Mỹ năm 2019 được tổ chức tại trụ trở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: TTXVN
Lên top