Việt Nam mong muốn phát triển năng lượng "xanh", bền vững

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Pyo Kim, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn năng lượng Hanwha. (Ảnh: T. Chung)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Pyo Kim, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn năng lượng Hanwha. (Ảnh: T. Chung)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Pyo Kim, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn năng lượng Hanwha. (Ảnh: T. Chung)
Lên top