Việt Nam mong muốn Mỹ hỗ trợ tiếp để sớm tiếp nhận nguồn vaccine đã cam kết

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Nhật Hạ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Nhật Hạ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Nhật Hạ
Lên top