Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông

Tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP.
Tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP.
Tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP.
Lên top