Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho Nga trong hợp tác khai thác dầu khí

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 22 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 22 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 22 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật. Ảnh: TTXVN
Lên top