Việt Nam luôn dành nguồn lực thích đáng để hỗ trợ Campuchia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: BNG.
Lên top