Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với Cuba

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Lên top