Việt Nam lên tiếng vụ H&M đăng bản đồ "đường lưỡi bò"

Khách hàng gần một cửa hàng của hãng thời trang Thụy Điển H&M ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Khách hàng gần một cửa hàng của hãng thời trang Thụy Điển H&M ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Khách hàng gần một cửa hàng của hãng thời trang Thụy Điển H&M ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top