Việt Nam - Lào hợp tác chặt chẽ ứng phó dịch COVID-19

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG
Lên top