Việt Nam lần đầu tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất ngày 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất ngày 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất ngày 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top