Việt Nam là thành viên tích cực, luôn có tiếng nói quan trọng trong AIIB

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Joachim von Amsberg -  Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB). Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Joachim von Amsberg - Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB). Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Joachim von Amsberg - Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB). Ảnh: VGP
Lên top