Việt Nam là nước uống bia lớn nhất Đông Nam Á, thứ ba Châu Á và hàng đầu thế giới

Việt Nam ngày càng bỏ xa các quốc gia khác về mức độ tiêu thụ rượu bia.
Việt Nam ngày càng bỏ xa các quốc gia khác về mức độ tiêu thụ rượu bia.
Việt Nam ngày càng bỏ xa các quốc gia khác về mức độ tiêu thụ rượu bia.
Lên top