Việt Nam là điểm đến an toàn với các hoạt động đầu tư - kinh doanh

Từ trái qua: Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong dự Đối thoại ASEM. Ảnh: BNG
Từ trái qua: Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong dự Đối thoại ASEM. Ảnh: BNG
Từ trái qua: Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong dự Đối thoại ASEM. Ảnh: BNG
Lên top