Việt Nam khuyến cáo công dân về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Lên top