Việt Nam khẳng định ủng hộ chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: UNSC
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: UNSC
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: UNSC
Lên top