Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: TTXVN
Lên top