Việt Nam gửi Điện mừng 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith ngày 28.10.2019 nhân dịp Đoàn sang dự Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith ngày 28.10.2019 nhân dịp Đoàn sang dự Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith ngày 28.10.2019 nhân dịp Đoàn sang dự Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Ảnh: TTXVN
Lên top