Việt Nam - EU ký hiệp định tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và bà Federica Moreghini ký Hiệp định ngày 17.10.2019. Ảnh: Thu Trang
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và bà Federica Moreghini ký Hiệp định ngày 17.10.2019. Ảnh: Thu Trang
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và bà Federica Moreghini ký Hiệp định ngày 17.10.2019. Ảnh: Thu Trang
Lên top