Việt Nam được đánh giá là một hình mẫu kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Quochoi.vn
Lên top