Việt Nam được bầu vào Hội đồng Thống đốc IAEA

Phiên họp Đại hội đồng IAEA khóa 65 tại Vienna, Áo. Ảnh: IAEA.org
Phiên họp Đại hội đồng IAEA khóa 65 tại Vienna, Áo. Ảnh: IAEA.org
Phiên họp Đại hội đồng IAEA khóa 65 tại Vienna, Áo. Ảnh: IAEA.org
Lên top