Việt Nam đón đông đảo lãnh đạo quốc gia và 1.000 đại biểu dự WEF-ASEAN 2018

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp chuẩn bị WEF ASEAN chiều 9.8. Ảnh: Thế giới & Việt Nam
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp chuẩn bị WEF ASEAN chiều 9.8. Ảnh: Thế giới & Việt Nam
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp chuẩn bị WEF ASEAN chiều 9.8. Ảnh: Thế giới & Việt Nam
Lên top