Việt Nam đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác Mekong - Lan Thương

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 6. Ảnh: BNG
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 6. Ảnh: BNG
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 6. Ảnh: BNG
Lên top