Việt Nam đề xuất 3 mục tiêu lớn cho ASEM

Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Hàn Quốc và Singapore dự trực tiếp Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á – Âu tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Hàn Quốc và Singapore dự trực tiếp Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á – Âu tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Hàn Quốc và Singapore dự trực tiếp Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á – Âu tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top