Việt Nam đề xuất 3 định hướng phát triển hợp tác Mekong- Nhật Bản

Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 12 diễn ra ngày 13.11 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 12 diễn ra ngày 13.11 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 12 diễn ra ngày 13.11 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top