Việt Nam đề nghị Singapore hỗ trợ hoặc nhượng vaccine dôi dư

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan ngày 7.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan ngày 7.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan ngày 7.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top