Việt Nam đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ vaccine COVID-19

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng New Zeland Nanaia Mahuta. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng New Zeland Nanaia Mahuta. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng New Zeland Nanaia Mahuta. Ảnh: BNG
Lên top