Việt Nam đề nghị Lào tạo thuận lợi trong cấp quốc tịch cho Việt kiều

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith (phải) tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith (phải) tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith (phải) tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: BNG
Lên top