Việt Nam đề nghị dùng Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 để mua vaccine

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng tham dự SOM ASEAN. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng tham dự SOM ASEAN. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng tham dự SOM ASEAN. Ảnh: BNG
Lên top