Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời gian Hội nghị cấp cao ASEAN 36 do COVID-19

Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 tới cuối tháng 6.2020. Ảnh: ASEAN
Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 tới cuối tháng 6.2020. Ảnh: ASEAN
Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 tới cuối tháng 6.2020. Ảnh: ASEAN
Lên top