Việt Nam đề nghị ASEAN tăng cường hợp tác để sản xuất vaccine

Hội nghị các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN ngày 29.7. Ảnh: BNG
Hội nghị các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN ngày 29.7. Ảnh: BNG
Hội nghị các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN ngày 29.7. Ảnh: BNG
Lên top