Việt Nam đề cao vai trò nữ giới trong Lực lượng Cảnh sát biển

Lực lượng nữ Cảnh sát biển của Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Lực lượng nữ Cảnh sát biển của Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Lực lượng nữ Cảnh sát biển của Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Lên top