Việt Nam đề cao vai trò Liên Hợp Quốc trong giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN
Lên top