Việt Nam đề cao UNCLOS trong giải quyết tranh chấp trên biển

Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Twitter Vietnam at UN
Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Twitter Vietnam at UN
Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Twitter Vietnam at UN
Lên top