Việt Nam đề cao tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Hội thảo ARF lần 3 theo hình thức trực tuyên về tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển. Nguồn: BNG
Hội thảo ARF lần 3 theo hình thức trực tuyên về tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển. Nguồn: BNG
Hội thảo ARF lần 3 theo hình thức trực tuyên về tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển. Nguồn: BNG
Lên top