Việt Nam đẩy mạnh tiếp cận nhập khẩu và sản xuất thuốc điều trị COVID-19

Thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng molnupiravir do hãng dược phẩm Merck và đối tác Ridgeback phát triển. Ảnh: AFP
Thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng molnupiravir do hãng dược phẩm Merck và đối tác Ridgeback phát triển. Ảnh: AFP
Thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng molnupiravir do hãng dược phẩm Merck và đối tác Ridgeback phát triển. Ảnh: AFP
Lên top