Việt Nam đánh giá cao nỗ lực chống dịch virus Corona của Trung Quốc

Nhân viên y tế ở bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nhân viên y tế ở bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nhân viên y tế ở bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top