Việt Nam đã thể hiện vai trò mẫu mực trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Đại sứ Myanmar tại Việt Nam Kyaw Soe Win - Ảnh VGP/Thùy Dung
Đại sứ Myanmar tại Việt Nam Kyaw Soe Win - Ảnh VGP/Thùy Dung
Đại sứ Myanmar tại Việt Nam Kyaw Soe Win - Ảnh VGP/Thùy Dung
Lên top