Việt Nam coi trọng và kỳ vọng vào trật tự pháp lý công bằng về biển

Nhà giàn DK1/18 Phúc Tần. Ảnh: Hoàng Trường
Nhà giàn DK1/18 Phúc Tần. Ảnh: Hoàng Trường
Nhà giàn DK1/18 Phúc Tần. Ảnh: Hoàng Trường
Lên top