Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế về biển

Đối thoại biển với chủ đề “Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và EU” diễn ra sáng 19.8. Ảnh: BNG.
Đối thoại biển với chủ đề “Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và EU” diễn ra sáng 19.8. Ảnh: BNG.
Đối thoại biển với chủ đề “Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và EU” diễn ra sáng 19.8. Ảnh: BNG.
Lên top