Việt Nam chuẩn bị sớm, có lộ trình cụ thể cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Ảnh: Tuấn Anh.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Ảnh: Tuấn Anh.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Ảnh: Tuấn Anh.
Lên top