Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam chuẩn bị đối phó với dịch virus Zika thế nào?